5 Turniej JEDYNEK KLAS 3!!

Uczestnicy końcowego 5 Turnieju JEDYNEK 2019Końcowy 5 Turniej Mistrzostw Międzyrzeca Podlaskiego „JEDYNEK” w Piłce Siatkowej KLAS TRZECICH w piątek 14 czerwca wygrał Karol Więckowski z klasy 3B ze Szkoły Podstawowej nr3 w Międzyrzecu Podlaskim.

System gier: pucharowy 1 set do 15 pkt. na przewagi na trzech boiskach.

Kolejność końcowa 5 turnieju JEDYNEK 2019:

1. Karol Więckowski 3B SP-3 Międzyrzec, 25pkt.
2. Jakub Jurkowski 2C SP-3 Międzyrzec, 22p.
3. Szymon Semeniuk 3kl. SP-1 Międzyrzec, 20p.
4. Jakub Szyndler 2C SP-3 Międzyrzec, 18p.
5. Krystian Mazurek 2C SP-3 Międzyrzec, 16p.
6. Michał Petruczenko 2C SP-3 Międzyrzec, 15p.
7-9.
– Jakub Siłuszyk 2A SP-3 Międzyrzec, 14p.
– Dominik Mosak 2A SP-3 Międzyrzec, 14p.
– Mateusz Wieciech 2A SP-3 Międzyrzec, 14p..

Zawody sędziowali absolwenci klas sportowych o profilu piłka siatkowa:

– Alicja Więckowska,
– Damian Jurkowski,
oraz  Klaudia Szyndler z klasy 5 siatkarskiej.

Klasyfikacja generalna po pięciu z pięciu turniejów:

1. Karol Więckowski 3B SP-3 Międzyrzec, 125pkt.
2. Jakub Jurkowski 2C SP-3 Międzyrzec, 102p.
3. Szymon Semeniuk 3kl. SP-1 Międzyrzec, 98p.
4. Krystian Mazurek 2C SP-3 Międzyrzec, 83p.
5. Jakub Siłuszyk 2A SP-3 Międzyrzec, 75p.
6. Jakub Szyndler 2C SP-3 Międzyrzec, 71p.
7. Mateusz Wieciech 2A SP-3 Międzyrzec. 63p.
8. Dominik Mosak 2A SP-3 Międzyrzec, 59p.
9. Michał Petruczenko 2C SP-3 Międzyrzec, 56p.
10. Mikołaj Smoliński 3A SP-3 Międzyrzec, 38p.
11. Igor Szyndler 3B SP-3 Międzyrzec, 36p.
12. Marcel Filipiuk 2C SP-3 Międzyrzec, 29p.
13. Iga Sawczuk 3A SP-3 Międzyrzec, 25pkt.
14. Kacper Chilicki 3A SP-3 Międzyrzec, 14p.
15. Antoni Kudzio 3A SP-3 Międzyrzec, 13p.
16-19.
– Patrycja Czopińska 1kl. SP-3 Międzyrzec, 12p.
– Julia Babicka 1kl. SP-3 Międzyrzec, 12p.
– Dawid Czemierski 1kl. SP-3 Międzyrzec, 12p.
– Denis Goman 2C SP-3 Międzyrzec. 12p.


Podsumowano Turnieje Mistrzostw Międzyrzeca Podlaskiego „JEDYNEK” (jeden na jeden) w Mini Piłce Siatkowej KLAS TRZECICH i młodszych CHŁOPCÓW i DZIEWCZĄT:
Graliśmy od godziny 15.30 co piątek w SP nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim ul. Leśna 2.

Uczestnicy: – na czterech boiskach chłopcy i dziewczęta z klas trzecich szkoły podstawowej i młodszych klas.

Miejsce:

Hala Sportowa w Międzyrzecu Podlaskim ul. Leśna 2.

Organizatorzy:

– UKS Międzyrzecka Trójka Wojciech Więckowski (609 323 866)

Zapisy:
Zgłoszenia należało przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wojtek_vax@o2.pl do dnia poprzedzającego (czwartek) do godz. 19:00.
W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia dokonać można sms-em na nr tel.: 609 323 866 lub przed zawodami na hali trójki.

Nagrody:
– Puchary,
– pamiątkowe koszulki.

Postanowienia końcowe:
1. Zawodnicy uczestniczący winny dokonać ubezpieczeń we własnym zakresie, bowiem organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach przewidzianych jako pomieszczenia dla uczestników turnieju.
2. Każdy zawodnik przynosi na turniej oświadczenie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych:
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zdjęć,
– informację, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału zawodnika w turnieju.Dziękujemy:

– Gazeta „Wspólnota Międzyrzecka”,
– Miasto Międzyrzec Podlaski,
– MIKA,
– KRUSZ-BUD.