UKS Mię™dzyrzecka Trójka
w Mię™dzyrzecu Podlaskim
w 2020 roku


TYTULARNY
PRZYJACIEL KLUBUOFICJALNI
PRZYJACIELE KLUBU

MIASTO MIʘDZYRZEC PODLASKI

MIASTO
MIʘDZYRZEC PODLASKI
Burmistrz Miasta
Zbigniew Kot
www.miedzyrzec.pl


MIKA - SPONSOR TYTULARNY

MIKA – Kazimierz Mikoł‚ajczak
Produkuje warzywa
i owoce mrożone
21-505 Janów Podlaski
ul. Wiejska 4
tel. +48 83/341 30 67 lub
+48 83/341 23 18/19
Fax +48 83/ 371 36 03
e-mail: mika@mikafood.eu
www.mikafood.pl


Przedsię™biorstwo Usł‚ug Komunalnych
w Mię™dzyrzecu Podlaskim
ul. Brzeska 102
Dyrektor Spół‚ki
Wojciech Ję™druchniewicz

Prze™dsię™biorstwo Usł‚ug Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim

tel. 83 371 32 77
fax. 83 371 41 46
E-mail: puk.miedzyrzecpodlaski@pukmp.pl
www.pukmp.pl