UKS „Mię™dzyrzecka Trójka”
MIKA Mię™dzyrzec Podlaski
w 2017 roku


TYTULARNY
PRZYJACIEL KLUBU

MIKA - SPONSOR TYTULARNY

MIKA – Kazimierz Mikoł‚ajczak
Produkuje warzywa
i owoce mrożone
21-505 Janów Podlaski
ul. Wiejska 4
tel. +48 83/341 30 67 lub
+48 83/341 23 18/19
Fax +48 83/ 371 36 03
e-mail: mika@mikafood.eu
www.mikafood.plOFICJALNI
PRZYJACIELE KLUBU

MIASTO MIʘDZYRZEC PODLASKI

MIASTO
MIʘDZYRZEC PODLASKI
Burmistrz Miasta
Zbigniew Kot
www.miedzyrzec.pl


PWP KRUSZ – BUD

KRUSZ-BUD

Przedsię™biorstwo Wydobywczo –
Produkcyjne „KRUSZ-BUD”
Elżbieta Michaluk
Zaś›cianki 43, 21-560
Mię™dzyrzec Podlaski

KRUSZ-BUD

tel. 83/371 75 39
Zamówienia:
518 350 043,
503 465 713
e-mail: pwpkrusz-bud@wp.pl
www.krusz-bud.eu


EUROPTIR
Mię™dzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja
21-560 Mię™dzyrzec Podlaski
ul. Radzyń„ska 9A
Edward Leszczyń„ski

EUROPTIR

tel. +48 83/371 29 59 lub
+48 83/371 72  91/92/93
Fax +48 83/ 371 34 44
spedycja@europtir.pl
europtir@europtir.pl


Bank Spół‚dzielczy
w Mię™dzyrzecu Podlaskim
ul. Warszawska 22
Prezes Zarzą…du
Wiesł‚aw Kozaczuk

Bank Spół‚dzielczy w Mię™dzyrzecu Podlaskim

tel. (83) 371-42-58, 371-55-79,
faks. (83) 371-42-65
www.bsmiedzyrzec.pl


Przedsię™biorstwo Usł‚ug Komunalnych
spół‚ka z ograniczoną… odpowiedzialnością…
w Mię™dzyrzecu Podlaskim
ul. Brzeska 102
Dyrektor Spół‚ki
Wojciech Ję™druchniewicz

Prze™dsię™biorstwo Usł‚ug Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim

tel. 83 371 32 77
fax. 83 371 41 46
E-mail: puk.miedzyrzecpodlaski@pukmp.pl
www.pukmp.pl


 Nadleśnictwo Międzyrzec
ul. Warszawska 53
21-560 Międzyrzec Podlaski

Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski

tel. 083 371 42 06
fax. 083 371 6421
miedzyrzec@lublin.lasy.gov.pl