Uczniowski Klub Sportowy „Międzyrzecka Trójka” w Międzyrzecu Podlaskim
– skład Zarządu
od dnia 21.03.2018:


Zarząd:
Prezes : Marcin Śliwa
Sekretarz: Andrzej Koza


Członkowie:
Alicja Bernat
Marian Mikołajczuk
Aneta Strep
Agnieszka Myszka
Damian Roszkowski


Uczniowski Klub Sportowy „Międzyrzecka Trójka” w Międzyrzecu Podlaskim
– skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
od dnia 27.06.2017:


Zarząd:
Prezes : Wojciech Więckowski
Sekretarz: Andrzej Koza


Członkowie:
Alicja Bernat
Marian Mikołajczuk
Aneta Strep
Agnieszka Myszka
Marcin Śliwa


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Sylwester Oksiejuk
Sekretarz: Jarosław Mikołajczuk
Członek: Grzegorz Kowalczuk


Uczniowski Klub Sportowy „Międzyrzecka Trójka” skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
od dnia 05.01.2015:

Zarząd:

Prezes: Wojciech Więckowski
Sekretarz: Andrzej Koza
Członkowie: Marian Mikołajczuk
Alicja Bernat
Aneta Strep
Agnieszka Myszka
Marcin Hołoweńko

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Sylwester Oksiejuk
Sekretarz: Jarosław Mikołajczuk
Członkowie: Piotr Sakowicz