Uczniowski Klub Sportowy
„Mię™dzyrzecka Trójka”
w Mię™dzyrzecu Podlaskim

 

rok zał‚ożenia: 2004
barwy: zielono-żółte
kontakt: 21-560 Mię™dzyrzec Podlaski, ul. Leś›na 2
sekretariat Zespołu Placówek Oświatowych.nr3: tel./fax. +48 83 371 78 35
Prezes Honorowy UKS: 609 323 866 – Wojciech Wię™ckowski
e-mail: wojtek_vax@o2.pl
www: http://ukstrojka.pl
NIP: 537-233-36-63
REGON: 030951752
konto bankowe: 90 2030 0045 1110 0000 0201 6570 BGŻ Mię™dzyrzec Podl.

Skł‚adka czł‚onkowska roczna w kwocie 50 zł‚.
(pięć‡dziesią…t zł‚otych) na cele statutowe klubu
UKS Mię™dzyrzecka Trójka
w Mię™dzyrzecu Podlaskim

 

Pobierz Statut UKS „Mię™dzyrzecka Trójka”